min röst

Hur skapar barn sin verklighet?

Ett Pedagogiskt projekt på Motala konsthall

Genom Motala konsthall, arbetade Lovisa Nordstedt som projektledare och konstpedagog under våren 2014 tillsammans med en femteklass på Charlottenborgsskolan. De arbetade utifrån konsten och lät eleverna uttrycka sina levnadsberättelser och sina röster i samhället genom konstens olika uttryck.

Projektet resulterade i två utställningar varav den första utställningen visades på Sveriges Rundradiomuseum under sommaren 2014 och den andra visades på hösten 2014 på Motala Konsthall.

Aktiviteter som återspeglas i utställningen:
Måla med ord, barnen har fått beskriva någon som ligger dem nära om hjärtat, utan att avslöja namn eller relation.

Abstrakt, barnen fick välja ut ett antal färger som de tyckte passade till den känslan som de hade valt ut. Sedan fick de blunda och verkligen tänka sig in i känslan innan de kastade sig på pappret och uttryckte känslan på abstrakt vis.

Ditt hus, barnen byggde sitt eget hus. Huset som kan vara en symbol för hur man mår och känner sig just nu. Husets form, storlek och färg kan berätta hur man är som person. Ett sätt att lära känna sig själv. Husen var placerade på en ö mitt i konsthallen, tätt stående tillsammans skapade de ett väldigt färgrikt center i utställningen.

Ståltråd, under ett av besöken i Konsthallen under en pågående utställning, fick barnen välja en tavla som beskrev en känsla, sedan tejpa ett område på golvet som symboliserade känslan. Och sedan skapa känslan i ståltråd med hjälp av intrycken från den utvalda tavlan. Vi gick sedan runt till var och en av objekten och diskuterade resultatet.

Samarbete, barnen fick varsitt papper att teckna på i två minuter, skickade sedan pappret till nästa person och fortsatte på det papper de fick. Det blev spännande och varierande bilder. Men samarbetet var svårt, barnen målade över varandras bilder och skrev fula ord. Detta skapade en diskussion om vad som är klotter och vad som är konst. Barnen fick under handuppräckning välja ut de bilder som de tyckte var konstnärliga och som skulle visas i utställningen.

Fantasi person, barnen fick bli sin fantasi karaktär genom att återskapa den i en mask och sedan bygga på karaktären hemma med kläder och attityd. Sedan leva sig in i karaktären under fotosessionen i skolan. Barnen fick helt fritt välja karaktär och det blev allt från katter till mördare. Vissa hade valt karaktärer som var alldeles för svåra eller ointressanta att återskapa och fick då ändra sitt val till någon som de kunde leva sig in i. En viktig erfarenhet när man skapar är just att leta inåt och verkligen hitta det som intresserar en själv och inte bara det som omgivningen tycker är intressant.

Tittskåp, barnen har berättat om något de varit med om, berättat hur de kände under den händelsen och gestaltat händelsen med de färger som beskriver just de känslorna. Tittskåpen bildade en vägg med tillhörande hörlurar där man kunde på ett intimt sätt lyssna på barnens berättelser samtidigt som man fick leta sig fram med blicken över tittskåpen.

Brev, att skriva till sig själv i framtiden. Om hur man vill vara, vad man vill göra, hur man vill att ens liv ska se ut. En utmanande uppgift som för stunden kan verka onödig. Faktum är att brevet avslöjar den sinnesstämning man var i när man skrev det. Hur mycket man orkar se in i sin framtid och vad som är viktigt just nu. Genom att läsa elevernas brev till sig själva i framtiden ser man vad fokus ligger på hos en elvaåring idag. I vissa fall blev det väldigt tydligt hur media faktiskt påverkar barn idag.

Självporträtt, barnen fick i uppgift att måla sig själva idag och måla hur det tror att de kommer att se ut i framtiden. Ett inslag i utställningen som kan ge en viktig förståelse över vad livet och tiden kan kräva. Att överhuvudtaget tänka på hur man kommer att åldras, kan skapa en känsla tacksamhet för hur man är nu.

Projektet var ett samarbete med Charlottenborgsskolan, Folkuniversitet och Sveriges Rundradiomuseum och drevs av medel från Motalas bildnings- och socialnämnd.

 

vis_man

zombie

dracula

min-röst-konsthallen

min-röst-motalakonsthall