om mig

Jag är en Bild- & Formkonstnär, bosatt i skogen 3 mil utanför Motala.

Jag arbetar med installation, skulptur och film. Genom mina installationer vill jag skapa en inspirerande miljö och upplevelse som kan leda till diskussioner om människans åverkan, samspel och idé om sin betydelse.
Man skapar utifrån sitt intresse och i min konst kan man se en tydlig koppling till naturen och människans plats i den.

Genom konsten försöker jag förstå och bearbeta olika delar av mitt liv, eller sådant utanför mitt liv som jag vill förstå. Det är intressant hur olika vi väljer att se på världen, hur olika vi väljer att bestämma över naturen och hur olikt vi ser på problematiken som det skapar.

Lovisa Nordstedt

Telefon: 076-028 69 55
E-post: lovisa.nordstedt@gmail.com

Utbildning:

2007-2009
Fri konst- Skulptur, KABK, Royal Academy of Art,  Den Haag, Holland

2005-2007
Eftergymnasial utbildning, 2-årig Konstnärlig grundutbildning, Gerlesborgsskolan, Bohuslän.


Konstnärlig gestaltning / Uppdrag:

 • ”Snärjmåra”Förskolan Västra Flygeln, Norrköping 2021
 • ”Livet under dansbanan”, Art Camp, Vadstena skulpturpark 2021
 • ”Gensvar” – Vinterljus 2020, Linköping
 • ”Följ haren med hatt”, Konstnärlig gestaltning 2014
  Förskolan Folkparken, Motala Kommun
 • Jungru-Isbergs minnesplats, 2004, Motala Kommun

Utställningar:

 • En Mänsklig hållning, separatutställning, Verkstad konsthall, Norrköping, 2018
 • Naturligt – alstra, demolera, idissla, ett samarbete med Sofia Ek, K-ringen, Motala 2017
 • Silofon 17, grupp utställning i silon i Vadstena, 2017
 • Skogen, Konstrundan 2015
 • Ångest, Konstrundan 2014
 • Huvudet i, Konstrundan 2013
 • Vår plast på jorden, Konstrundan 2012

Utmärkelser:

 • Liljesons Stiftelse, Konststipendium, 2020
 • Årets konstnär, Motala Kulturnatt, 2014
 • Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärers stipendium 2011

Pedagogiska projekt:

 • Performance workshop, Förskolan Västra Flygeln, Norrköpinh 2021
 • Konstpedagog på EgenKraft, K-ringen, Motala 2018
 • ”min röst”, våren 2014, konstpedagogiskt projekt genom Motala Konsthall
 • Öppen bildverkstad, 2010 – 2014
 • Animation 2010, Arbetade för Regionförbund Kult-stafina film. Informerade om  film animation till skolor och presenterade och instruerade film animation för barn och skolungdomar på  olika bibliotek runt om i Örebro.


Övrigt:      

Medlem i  Norra Vätterns Bild och Formkonstnärer.
Ansvarade för utformningen av broschyren till konstrundan och för föreningens hemsidan under 2011-2015. Har i en grupp med andra medlemmar hängt Höstglöds utställningarna från 2011-2013.

”OMGIVNING” – Krister Nordstedt
2012 arbetade jag som assisterande konstnär hos Krister Nordstedt. Jag var med och skapade 60 000 handgjorda keramik löv och 3 m höga pelare. Samt hängde utställningen på Motala Konsthall.


Representerad:

Motala Kommuns konstsamling
Kulturföreningen Ugglan, Vadstena