_

En mänsklig hållning

10 november – 1 december
Vernissage 10 november kl.16-18

Verkstad Konsthall
Tunnbindaregatan 37, 60221 Norrköping

EnMänskligHållning-LovisaNordstedt

Lovisa Nordstedts nyproducerade verk En mänsklig hållning är en mångdimensionell installation som innehåller olika tekniker – ljud, skulptur och videoprojektioner. I utställningen är det människan som står i centrum och vår envisa benägenhet att fjärma oss från vår inverkan på naturen samtidigt som vi i högsta grad påverkas och är en del av den. Installationen ger en känsla av trygghet och värme alltmedan de yttre omständigheterna tränger sig på. I en tid då plastens påverkan på miljön diskuteras bär Lovisa Nordstedts skulpturer i tejp på en brännande aktualitet. Verket tar avstamp i ett större globalt perspektiv för att illustrera den direkta inverkan på var och en av oss, även de vi håller närmast. Studier visar att plasten kan ta sig till våra organ och transporteras till livmodern och kan därmed även överföras till ofödda barn.

 

E-post: lovisa.nordstedt@gmail.com
Telefon: +46 76 028 69 55